Us presentem Hola Design for All

Hola Design for All és una publicació digital que recull una sèrie d’entrevistes realitzades a professionals de perfil molt divers que comparteixen una mateixa visió: tothom ha trobat en la diversitat humana i el Design for All (disseny per a tothom o disseny universal) un nou impuls per a la innovació, la creativitat i la competitivitat de les seves organitzacions i empreses. Les entrevistes es publiquen online amb una periodicitat quinzenal.

Hola Design For All és la primera d’un conjunt d’accions iniciades des de la vocalia de Design for All del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya (CODGC) per a difondre el valor estratègic del Design for All aplicat al disseny de la comunicació.

Les entrevistes que apareixen en Hola Design For All formen part d’ un monogràfic sobre ‘Disseny per tothom en Catalunya’ que té prevista la seva data de publicació el proper trimestre de 2016.

Si us sembla interesant el contingut d’aquesta publicació ens agradaria que ens ajudèssiu a difondre -la a través de les vostres xarxes socials.