Publicació

Presentació
Hola Design for All és una publicació digital que recull una sèrie d’entrevistes realitzades a professionals de perfil molt divers que comparteixen una mateixa visió: tothom ha trobat en la diversitat humana i el Design for All (disseny per a tothom o disseny universal) un nou impuls per a la innovació, la creativitat i la competitivitat de les seves organitzacions i empreses. Les entrevistes es publiquen online amb una periodicitat quinzenal.

Hola Design For All és la primera d’un conjunt d’accions iniciades des de la vocalia de Design for All del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya (CODGC) per a difondre el valor estratègic del Design for All aplicat al disseny de la comunicació.

Les entrevistes que apareixen en Hola Design For All formen part d’ un monogràfic sobre ‘Disseny per tothom en Catalunya’ que té prevista la seva data de publicació el proper trimestre de 2016.

Autor
Alex Dobaño és director d’ art, consultor de ‘Disseny per tothom’ i cofundador d’Avanti Avanti Studio, una agència de desenvolupament d’estratègies creatives de comunicació i disseny centrades en el públic real i potencial. Alex dirigeix la vocalia de disseny per tothom del CODGC, imparteix tallers i ponències a congresos, universitats i museus de l’entorn internacional i col·labora en l’ edició i redacció de publicacions sobre disseny per tothom aplicat a la comunicació.
Més sobre Alex Dobaño LinkedIn –›

Agraïments
L’equip d’ HolaDfA vol agrair la col·laboració de tots i totes els/les entrevistats i especialment el suport i bons consells de Jesús del Hoyo (CODGC), Francesc Aragall (Design for All Foundation), David Sabaté (Tothomweb) i  Agnès Felis (ECAS).

Crèdits:

Publicació digital
Edició
Alex Dobaño

Coordinació de l’edició
Elvira Muñoz

Adaptació disseny web a partir del Theme Four Season per a WordPress
Avanti Avanti Studio

Programació i accessibilitat web
Tothomweb

Entrevistes
Realització i edició
Alex Dobaño

Coedició d’entrevistes i traducció al català
Agnès Felis

Traducció a l’anglès
Debbie Smirthwaite

Traducció a l’espanyol
Anna Monge

Una coproducció de
CODGC
Avanti Avanti Studio

Col·laboren
ECAS

TothomWeb
Design for All Foundation