Propera entrevista – 21 març 2016 / Gemma Pifarré, Cap de l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres de la Generalitat de Catalunya

“La llei d’accessibilitat és el marc jurídic a partir del qual hem de poder atendre la inclusió de totes les persones”

La responsable de les polítiques d’accessibilitat a Catalunya té avui entre mans el desenvolupament d’una llei que estableix les condicions mínimes per tal que els espais públics, els serveis, els transports i les comunicacions s’adaptin a les persones amb discapacitat. Va ser aprovada per unanimitat al Parlament l’octubre de 2014 i actualment l’àrea que dirigeix Gemma Pifarré treballa en el decret que la desenvoluparà per facilitar l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb diversitat funcional.