Propera entrevista – 2 maig 2016 / Fernando Alonso, director d’Acceplan

“Els estudis d’accessibilitat s’han centrat en els costos de millora i han oblidat els beneficis, que són per a tothom”

Economista de formació, redactor de documents com el ‘Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012’ i estudiós de l’accessibilitat amb gairebé vint anys d’experiència, promou el nou paradigma de la diversitat des de la consultora Acceplan, fruit del creuament de la seva activitat acadèmica sobre sistemes de valoració dels béns públics amb el desenvolupament d’entorns accessibles i inclusius. Amb una perspectiva oberta i integral, reivindica la transversalització de la diversitat per assolir el màxim impacte social sense necessitat que les persones amb discapacitat hagin d’exercir com a tals perquè se les tingui en compte.