Javier_Torrescasana_next-interview

Propera entrevista – 8 febrer 2016 /Javier Torrescasana, co-fundador de Barcelona Special Traveler

“Les empreses han de veure el potencial econòmic
de la inclusió, que és beneficiosa per a tothom”

L’ideòleg de “la primera agència de viatges receptiva a Barcelona especialitzada en turisme accessible”afirma que tenir un fill amb discapacitat l’ha obligat a “ser creatiu, tenir la ment oberta, convertir les barreres en satisfaccions i buscar alternatives”. Defensa l’especialització perquè “hi ha col·lectius amb special needs i cal donar-los resposta”, però alhora reivindica l’enfocament inclusiu com una estratègia beneficiosa per a tothom i rendible per a les empreses.