Design for All

sobre-design-for-all_pagina-side-bar

Communication Design for All, què és?

“La evolució natural del disseny”

Al llarg de la nostra vida vivim situacions que poden dificultar el nostre accés a la informació per diferents motius, això ens incapacita de manera transitòria o permanent. La discapacitat d’accés a la comunicació surgeix com a consequència de la interacció entre les nostres capacitats específiques i les barreres presents en el context que ens envolta.
En l’àmbit de la comunicació, el disseny per tothom (o disseny universal), el disseny inclusiu i el disseny centrat en l’usuari són branques del disseny que engloben accions que intervienen sobre entorns, productes i serveis de comunicació amb la finalitat de que totes les persones, independientement de la seva edat, gènere, capacitats, origen o bagatge cultural, puguin superar lees barreres de la discapacitat i gaudir participant en la construcció de la nostra societat en igualtat de condicions.

Design for All, per què?

Connecta amb el 40% del teu mercat potencial
La movilitat global, el boom de l’envelliment actiu i el canvi en els hàbits de consum de les persones grans o amb discapacitat i dels seus familiars suposen a Europa un mercat potencial de 120 millions de persones. El disseny per tothom i la comunicació accessible són factors estratègics determinants en el desenvolupament d’aquests nous públics i en la competitivitat de les nostres organitzacions i empreses.

Impulsa la innovació, la creativitat i la competitivitat
Integrar el Design for All en l’ADN de les nostres organitzacions aporta un impuls d’innovació i creativitat a la nostra comunicació, ens ajuda a conèixer de prop les necessitats i preferències d’aquests nous públics, i contribueix a ajustar la nostra oferta a la realitat d’un mercat en eclosió.

Compleix amb normatives i lleis
La Declaració Universal dels Drets Humans, el tractat constitutiu de la Unió Europea, la Llei d’Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya (octubre 2014) i els estatuts de la majoria de les Comunitats Autònomes espanyoles contemplen la no discriminació de les persones amb algún tipus de discapacitat a béns, serveis o informació i compten amb normatives específiques sobre l’accessibilitat del disseny de la comunicació.

 

Subscriu-te a Hola, Design for All


Si et sembla interessant el contingut d'aquesta publicació, subscriu-te al nostre newsletter quinzenal sobre properes entrevistes i presentacions.